aandacht nodig voor gevolgen van verkeersongevallen

Niet alleen slachtofferaantallen moeten een basis vormen voor het verkeersveiligheidsbeleid, ook de gevolgen van verkeersletsel zouden in aanmerking moeten worden genomen. Die zijn namelijk behoorlijk: ongeveer 20% van de ernstig verkeersgewonden houdt blijvende beperkingen over aan het ongeval.

Het aantal ernstig verkeersgewonden bij fietsongevallen zonder motorvoertuigen laat van alle vervoerswijzen de ongunstigste ontwikkeling zien en was in 2011 ruim twee keer zo hoog als in 2000. Ook het aantal verkeersdoden ontwikkelt zich relatief ongunstig voor fietsers, vergelijking met andere vervoerswijzen. Dat is de laatste jaren nauwelijks is gedaald. In 2013 was 31% van de verkeersdoden een fietser.

Van alle slachtoffers die in 2011 ernstig verkeersgewond raakten bij fietsongevallen zonder motorvoertuigen, was 43% zestig jaar of ouder. Veelvoorkomende letsels bij ongevallen zonder motorvoertuigen zijn hoofdletsel, heup-/bovenbeenletsel, en onderbeenletsel.

De letselpatronen bij verkeersslachtoffers verschillen behoorlijk tussen jong en oud. In het algemeen zie je bij jongeren vooral hoofdletsel en letsel aan het onderbeen, terwijl bij 60-plussers heup- en bovenbeenletsels de overhand hebben gekregen.

De belangrijkste oorzaken van het verhoogde risico van fietsers zijn volgens de SWOV: 1) een gebrek aan bescherming,

2) de fiets als evenwichtsvoertuig en

3) mobiliteit door leeftijdsgroepen met een relatief hoog risico .Tot voor kort zijn er weinig maatregelen genomen die specifiek gericht waren op het voorkómen van fietsongevallen zonder betrokkenheid van motorvoertuigen. De in 2012 verschenen Beleidsimpuls Verkeersveiligheid besteedt hier wel aandacht aan. Het is van belang om te evalueren of deze maatregelen tot de gewenste resultaten leiden, aldus de SWOV.Voor de fietsongevallen mét motorvoertuigen zijn er innovatieve systemen die in de toekomst de letselernst kunnen verminderen. Voorbeelden daarvan zijn detectie- en remsystemen in combinatie met externe airbags om de impact van fiets-auto-ongevallen te verminderen.