Beleid voeren in het onderwijs

‘Beleid voeren in het onderwijs. Hier een selectie uit het 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen’ is een bloemlezing, een verzameling van de meest relevante bijdragen – in originele verschijningsvorm en met blijvende impact op het onderwijsgebeuren – uit 7 jaargangen ‘Handboek beleidvoerend vermogen’. In dit gewaardeerde Handboek verschenen tientallen artikels in 7 rubrieken, de 7 dragers van beleidsvoerend vermogen: doelgerichte visie, innovatief vermogen, responsief vermogen, reflectief vermogen, leiderschap, samenwerking en participatieve besluitvorming. Toonaangevende auteurs staan in dit compilatieboek borg voor een bewust samengaan van zowel visiebepalende bijdragen als praktijkgerichte onderwerpen die te maken hebben met het beleid voerend vermogen van scholen. De artikels zijn tot op vandaag en wellicht nog heel lang, een frisse bron van inspiratie voor betrokkenen van alle niveaus van het leerplichtonderwijs. Een duurzame schat aan informatie voor directeurs, leerkrachten, ondersteunend personeel, schoolbestuurders en lokale mandatarissen.